Privacy

Privacy beleid (AVG)

Uw privacy
Phoenix Weerbaarheid is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegeven van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven op welke wijze Phoenix Weerbaarheid  persoonsgegeven verwerkt van deelnemers en bezoekers van de website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van deelnemers en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Phoenix Weerbaarheid zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevensverwerking is de eigenaar en de gevolmachtigde van Phoenix Weerbaarheid.

Indien u de gegevens wilt inzien die wij van u gebruiken en met welk doel, dan kunt u ons via info@www.phoenixweerbaarheid.nl benaderen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Phoenix Weerbaarheid uw persoonsgegeven verzamelt en verwerkt. Phoenix Weerbaarheid beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens, te weten: Voorletters, voor- en achternaam, geboortedatum, adres, postcode en plaats, telefoonnummer, emailadres en bankgegevens. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Phoenix Weerbaarheid deze persoonsgegevens voor het ledenbestand en de inning van contributie.

Voor haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Phoenix Weerbaarheid persoonsgegevens van u:

  • wanneer u een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden;
  • bij betalende leden van Phoenix Weerbaarheid worden uw gegevens opgeslagen in beheer van de eigenaar en gevolmachtigde van Phoenix Weerbaarheid;
  • wanneer u contact heeft met Phoenix Weerbaarheid, dit contact kan telefonisch zijn;
  • maar ook indien u ons via e-mail benaderd, het contactformulier invult of gebruik maakt van onze (mobiele) website.
  • om deelnemers op de hoogte te houden van de diensten van Phoenix Weerbaarheid.

E-mail
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie en nieuws over Phoenix Weerbaarheid.

Recht van verzet
U kunt uw toestemming voor informatie en nieuws altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende informatie door een mail te sturen naar info@www.phoenixweerbaarheid.nl onder vermelding van afmelden informatie.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Phoenix Weerbaarheid laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Gebruik van cookies

De website van Phoenix Weerbaarheid maakt gebruik van cookies. In het cookiestatement onderaan de pagina kunt u hier meer over lezen.

Websites van www.phoenixweerbaarheid.nl en andere websites
Op de website van info@www.phoenixweerbaarheid.nl treft u mogelijk links aan naar andere websites. Websites links naar andere Phoenix onderdelen en/of Safe4Life! vallen onder hetzelfde beheer als Phoenix Weerbaarheid en daarvoor geldt al het bovenstaande. M.b.t. andere websites (van derden) kan Phoenix Weerbaarheid geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan info@www.phoenixweerbaarheid.nl

Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren info@www.phoenixweerbaarheid.nl

Wijzigingen
Phoenix Weerbaarheid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op de pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Phoenix Weerbaarheid een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Phoenix Weerbaarheid uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, bij deelnemers van Phoenix Weerbaarheid via de mailing of tijdens de lessen.

Laatst gewijzigd 18 juli 2018