Phoenix Weerbaarheid

Weerbaarheid - een waardevolle vaardigheid

Onze werkwijze en visie richt zicht op het hebben van een gezond en gelukkig geestelijk en fysiek leven.
Onderliggende pijlers achten we daarbij belangrijk:

  • Ademhalen (op een goede en passende manier ademen)
  • Beweging (actief en regisseur zijn van je acties)
  • Structuur (fysieke houding, maar ook structuur in je leven)
  • Ontspanning: ongezonde spanning (fysiek en geestelijk) reduceren. 

Qua fysieke en mentale weerbaarheid komen bovenstaande pijlers op diverse manieren terug in oefeningen en lesstof.
Voor de mentale weerbaarheid worden tal van beproefde coachings- en psychologische methodieken gebruikt en geïntegreerd in de lesstof.

Onder ‘Weerbaarheidprogramma’s’ vind je divers aanbod van trainingen en cursussen op het gebied van weerbaarheid zoals, onder meer, Rots en Water.
Heb je vragen? Neem contact op en we staan je graag te woord