Phoenix Weerbaarheid

Weerbaarheid - een waardevolle vaardigheid

Onze werkwijze en visie is grotendeels gebaseerd op een keten van leerconcepten met als doel een gezond en gelukkig geestelijk en fysiek leven te hebben. Het berust, naast een aantal natuurkundige principes, op 4 pijlers: ademhalen (op een goede manier ademen), beweging (actief en regisseur zijn van je acties), structuur (fysieke houding, maar ook structuur in je leven) en ontspanning (fysiek en geestelijk zo min mogelijk ongezonde spanning hebben). 
Qua fysieke weerbaarheid maken we met de zelfverdediging ook gebruik van de bovenstaande principes en pijlers. 
Voor de mentale weerbaarheid zijn er tal van methodieken die we gebruiken en integreren in onze lesstof. Bewegingsleer (je lichaam drukt uit wat je geest denkt en voelt), NLP,  gedragsleer, Psychosociale therapie, ACT therapie, mindfulness, provocatieve coaching, gestalt en meer. Dat wat werkt en wat van toepassing is pakken we uit onze instrumententas en gebruiken we. 


Naam en motto van Phoenix
“Onze grootheid zit niet in het vallen, maar in het opstaan telkens daarna”

De naam is geïnspireerd door de mythische vogel Phoenix (of feniks), die verbrandt en dan herrijst uit haar as:

Ons motto
Wij geloven in opstaan, overwinnen en leven. Opstaan, altijd weer…
Ongeacht de uitdaging, de diepte van verdriet, pijn, woede of wanhoop in ons leven.

WIJ STAAN OP!
Wij staan op om sterker te zijn
Wij staan op om beter te zijn.
Wij staan op omdat we er mogen zijn.
En telkens als we weer opstaan, zijn we sterker. En met iedere uitdaging die we ontstijgen, worden we wijzer, krachtiger en onverzettelijker.

Onverzettelijk in de strijd, voor ons onszelf en anderen. In een gevecht – maar vooral onverzettelijk in onze wil. Onze wil om in dit leven ieder aspect in ons ten volste tot uiting te laten komen. Onverzettelijk in het beschermen en het uiten van wie we werkelijk zijn. Zodat we het beste van onszelf kunnen delen met anderen.

Phoenix

Heb je vragen, wil je meer weten over ons? Neem contact op en we staan je graag te woord.