Home

Phoenix - weerbaarheidsoplossingen in omgeving Ede - Wageningen.

Effectieve en praktische lesprogramma's waarmee jij je weerbaarheid ontwikkelt

Phoenix Weerbaarheid helpt mensen in brede zin hun weerbaarheid te ontwikkelen. Fysiek, mentaal en verbaal weerbaar zijn zorgt dat je in je leven effectief om kunt gaan met situaties en je omgeving. Daarnaast staat een weerbaar iemand zelf vooral aan het roer en bepaalt de richting van zijn/haar leven. 

Fysieke weerbaarheid

Bij ons gaat het dan vooral over zelfverdediging of zelfbescherming, hoewel dit de lading niet geheel dekt. Fysieke weerbaarheid is namelijk ook hoe jij fysiek (en mentaal) omgaat met de effecten die gebeurtenissen op jouw lichaam hebben en ook hoe jouw lichaam invloed heeft in en op situaties. Daarom behandelen we meer dan puur fysieke zelfverdedigingsoefeningen.

Mentale weerbaarheid
Hoe sterk sta je in je schoenen? Hoe spreek je in je gedachten tegen jezelf en welke invloed heb jij daarmee op jezelf? Hoe goed ken jij je grenzen en bewaak je deze? Hoe reageer en handel je als er een probleem op je pad komt? Hoe ga je om met tegenvallers en weerstand etc. In hoeverre leef jij je eigen leven of leef jij vooral binnen het model van anderen? Dit is waar de mentale weerbaarheidslessen je helpen je te ontwikkelen. Je krijgt nieuwe  inzichten, leert jezelf beter kennen, vindt alternatieven voor niet-helpende denk- en handelswijzen en ontwikkelt vaardigheden. Dit door informatie, beleving en oefening.  

Verbale weerbaarheid
Verbale weerbaarheid is dat jij zegt wat je wilt zeggen op een wijze die effectief is. Bijvoorbeeld om een situatie te de-escaleren, of om een ander duidelijk te maken waar je grens ligt of dat deze persoon je grens overschreden heeft. Er zijn binnen Phoenix  geen specifieke verbale weerbaarheidslessen. Dit komt omdat verbale weerbaarheid sterk verbonden is met bijv. mentale weerbaarheid. De verbale weerbaarheid komt wel binnen zowel de fysieke- alsook de mentale weerbaarheidslessen en cursussen ruim aan bod en wordt mee geoefend. 

Onder het kopje ‘Weerbaarheidsprogramma’s‘  in het menu vindt je een overzicht van de lessen en cursussen die Phoenix aanbiedt. Behoefte aan een bepaald programma, maar staat het er niet bij? Neem dan gerust contact op. Het kan zijn dat dit programma in ontwikkeling is en binnenkort beschikbaar is, of dat we een dermate interessante vraag vinden dat we het gaan ontwikkelen.